Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor

Daulat Tuanku.

Merafak Sembah dan Setinggi-tinggi Ucapan Tahniah Sempena Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj
yang ke-77.

Semoga Allah memberkati dan melanjutkan usia baginda Tuanku.

Sembah takzim daripada Lembaga Pengarah, Pengurusan dan seluruh warga UiTM Holdings Sdn Bhd.