Ulang Tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong

Dirgahayu

Merafak Sembah dan Setinggi-Tinggi Ucapan Tahniah

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG
AL-SULTAN ABDULLAH RI’AYATUDDIN AL-MUSTAFA BILLAH SHAH
IBNI ALMARHUM SUTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA’IN BILLAH

D.K.P., D.K.M., D.K., D.M.N., S.S.A.P., S.I.M.P., D.K.(Terengganu)., D.K.(Johor).,
S.P.M.J., D.K.M.B.(Brunei)., D.K.(Kedah)., D.K.(Perlis)., D.K.(Perak)., D.K.(Selangor).
sempena

Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Rasmi
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku

pada
6 Jun 2022 Bersamaan 6 Zulkaedah 1443H

Sembah Takzim Daripada
Ahli Lembaga Pengarah dan Pengurusan
UiTM Holdings Group of Companies